• Đường Gò Cát, Phú Hữu, Quận 9, TPHCM.
  • Diện tích: 80m2 (16 x 5).
  • Pháp lý: Sổ hồng riêng.
  • Giá bán: 28 triệu đồng / m2